Witte uitslag

Witte uitslag oftewel kalkuitbloei op je bestrating

Wat is kalkuitbloei?

Aan het oppervlak van beton of metselwerk is soms witte uitslag zichtbaar, die kalkuitslag of kalkuitbloei wordt genoemd. Deze kalk wordt gevormd bij de verhardingsreactie van cement met water en wordt door het vochttransport in de poriën naar het oppervlak gebracht.  Ondanks alle zorgvuldigheid bij de productie van betonproducten is dit verschijnsel niet volledig uit te sluiten. 

Kalkuitslag heeft geen negatieve invloed op de sterkte of duurzaamheid. Bovendien verdwijnt de uitslag op langere termijn vaak vanzelf. Een termijn is niet vooraf te stellen maar hangt af van verschillende factoren zoals atmosferische omstandigheden. Dus heb geduld en je sierbestrating zal er straks weer prachtig bij liggen.

Is kalkuitslag te voorkomen?

Kalkuitslag, in welke vorm ook, zal niet optreden als er vanaf buitenaf geen water bij vers beton komt. Op een droog betonoppervlak zal dus geen kalkuitslag ontstaan. Dit lijkt vrij eenvoudig maar in de praktijk is het niet altijd gemakkelijk het beton droog te houden.

Veel betonproducten worden gedurende het begin van de verharding in klimaatkamers geplaatst. Doel is een zodanige vroege sterkte te krijgen, dat de producten kunnen worden getransporteerd, opgestapeld en verpakt, zonder dat er schade ontstaat. Bij pas gestorte betonproducten begint kalkuitslag al met het gevaar van condensvorming.

Wanneer deze producten in klimaatkamers verharden mag het verschil tussen de temperatuur van het verse beton en de temperatuur in de vochtige klimaatkamer niet te groot zijn. Dit omdat vocht uit de lucht op het relatief koude betonoppervlak kan condenseren. Na de eerste verharding in klimaatkamers blijft het jonge beton gevoelig voor kalkuitslag, omdat het verhardingsproces nog doorgaat. Om ook in deze fase de hinderlijke kalkuitslag te voorkomen is het noodzakelijk contact met water van buitenaf zo lang mogelijk uit te stellen. De beste remedie is de betonproducten enige tijd overdekt en geventileerd op te slaan.

Bij bestratingselementen zoals stenen en tegels ontstaat juist in deze fase de kalkuitslag. De producten worden in pakketten gestapeld en precies op de plaatsen waar de producten tegen elkaar aankomen bestaat gevaar voor condens. De kalkuitslag manifesteert zich veelal in het midden van de pakketten. Er geldt dus: als er geen water op het oppervlak is, dan is er geen kalkuitslag. Dit is, zeker in het Nederlands klimaat, nooit te garanderen.

Verwijderen van kalkuitslag

Vooropgesteld dat ernstige kalkuitslag niet fraai is, moeten we ons realiseren dat het verwijderen van kalkuitslag niet eenvoudig is. Daarom is het raadzaam om in eerste instantie niets te ondernemen. Vaak zal het betonoppervlak na verloop van tijd, en blootgsteld aan weer en wind, een steeds gelijkmatiger uiterlijk krijgen.

Kalkuitslag kan mechanisch worden verwijderd met een roterende staalborstel. Nadeel van deze behandeling is de slijtende werking waardoor niet alleen de kalk verdwijnt maar ook een deel van de textuur. Deze methode is dan ook niet geschikt voor elke steensoort. Ook bestaat het gevaar dat fijne staaldeeltjes op het betonoppervlak achterblijven waardoor roestige plekken kunnen ontstaan. Tot slot bestaat de kans dat oppervlakken die op deze wijze zijn behandeld naderhand opnieuw last krijgen van kalkuitslag welke nog in de steen zelf aanwezig was.

Ook kan kalkuitslag worden verwijderd met speciale chemische middelen. Hierover kunnen wij u geen algemeen eensluidend advies geven. Het advies hangt sterk af van het chemische product en de te behandelen steensoort.

Vuistregel is dat, op welke wijze de kalkuitslag ook te lijf wordt gegaan, de behandeling is zelden voor de volle 100% effectief. Dikwijls blijven de behandelende plekken door een afwijkende structuur toch zichtbaar. Het middel kan daardoor soms erger zijn dan de kwaal

You are using a really old version of
Internet Explorer, click here to upgrade your browser.
x