Disclaimer

Inhoud

De door GoedkopeSierbestrating.nl verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. 

Vermelding van leveringstermijnen op de website, in aanbiedingen, orders en/of overeenkomsten vindt plaats naar beste weten op basis van door toeleveranciers verstrekte informatie. Vermelde termijnen zijn indicatief, hetgeen GoedkopeSierbestrating.nl de mogelijkheid biedt om daar in redelijkheid van af te wijken. Een leveringstermijn is nimmer een fatale termijn.

Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Indien GoedkopeSierbestrating.nl u hiervan op de hoogte. In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.

De van toepassing zijnde "besteleenheid" staat bij ieder product aangegeven en is maatgevend en onder voorbehoud van (tekst)fouten. 

Bepaalde verwijzingen op de website kunnen verwijzen naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en onderhouden. GoedkopeSierbestrating.nl heeft daarover geen controle en aanvaardt ter zake geen aansprakelijkheid ten gevolge van de door derde verstrekte informatie. 

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. GoedkopeSierbestrating.nl kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. GoedkopeSierbestrating.nl en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte formatie. GoedkopeSierbestrating.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door GoedkopeSierbestrating.nl worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van GoedkopeSierbestrating.nl.

Verantwoordelijkheid 

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van GoedkopeSierbestrating.nl omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing. 

You are using a really old version of
Internet Explorer, click here to upgrade your browser.
x